Kåren

Det var visst inte helt hejdå helt än! För veckan som har gått då har vissa elever tagit examen och som sig bör så anordnar Otyg i samarbete med TEXAS en fest till studenternas ära. Nu är det så att jag och tre andra i klassen har engagerat oss i kåren och nästa år kommer vi att sitta med i styrelsen. Så några av oss var med och hjälpte till vid denna fest där det var byggtema för lokalens utsmyckning och för oss medhjälpare. Detta byggtema var en hint om vad som komma skall nästa termin då Textilhögskolan flyttar till Simonsland.

Vad är TEXAS?
TEXAS står för TEXTtilA Studenter och är kårsektionen vid Textilhögskolan. Dem jobbar hårt för att skolans utbildning skall hålla högsta kvalitet liksom att studentlivet i sig skall bli så minnesvärt som möjligt. Allt utifrån ett textilt perspektiv.

I dagsläget fokuserar dem sitt arbete på fungerande programforum på samtliga utbildningar, att få kursrapporter publicerade, Klädbytardagen samtidigt som dem letar efter inspirerande föreläsare från modebranschen.

Vad är Otyg?
Otyg är Textilhögskolans studentförening där det anordnas olika sociala aktiviteter och evenemang för högskolans studenter så som sittningar med olika teman, fester med mera.

Att gå med i Otyg är ett jättebra sätt att lära känna andra studenter och engagera sig. Om man som student vill gå med i Otyg så är det bara att kontakta någon i Otyg eller komma på deras nästa möte.

bild (7)
Här är tre av oss i TD12 som är med i nästa termins kårstyrelsen och hjälpte till med examensfesten med byggtema. T.v. Maria Rothman (KFU), Jenny Hahne Gadd (KFU) och Emmy Woksepp (arbetsmiljö och säkerhet).

Ifall någon ny eller gammal student läser detta så är det bara att komma till oss om åsikter angående skolan eller om ni vill veta hur ni kan engagera er. Vi rekommenderar er starkt att gå med i kåren med möjligheten att förändra, träffa andra studenter, inspirerande föreläsningar och mycket mer!

Share Button