Utställning

Idag var vi i Textildesign år 2 på företaget CGM i Borås och hängde upp våra ljudabsorbenter i deras entré. Utställningen är en bra möjlighet för oss att få feedback från kunder som besöker CGM.Utställning av ljudabsorbenterna

Share Button

Slutredovisning TD år 2- ljudabsorbentprojekt mot företaget CGM

I dag hade vi slutredovisning i ljudabsorbent-projektet, som är ett samarbete med företaget CGM. Det var mycket intressant att se varandras slutliga koncept! Nu inväntar vi på företagets feedback och hoppas på ett eventuellt framtida samarbete, det vore ju fint att få
utveckla sitt koncept till en riktig produkt!

Share Button